• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningslinjer og erklæring

Skjemautfylling

Søknad om bytte av skole

Retningslinjer og erklæring

Informasjon om regelverk

Opplæringslova § 8-1 Skolen: "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til."
Gjøvik kommune har, i "Forskrift om opptaksområder" av 21.03.02, gjort følgende vedtak om dispensasjoner fra Opplæringslova:
1. Ved innskriving av elever på 1. trinn, legges til grunn at foreldrene fritt kan søke overføring til annen skole. Søknaden skal innvilges så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.
2. Etter søknad kan eleven tas inn i annen skole enn den eleven sogner til i løpet av skoletiden.

Generelle opplysninger

Skjemaet gjelder alle typer søknader om bytte av skole.
Utfylt skjema blir sendt elektronisk til kommunens postmottak.
Dersom eleven innvilges skolebytte til en annen skolekrets enn han/hun sokner til, må foresatte selv dekke skyssutgifter.

Forhold som vurderes ved søknad om bytte av skole

Utgangspunktet er at elever går på skole i den skolekretsen de bor.
Ved søknad om bytte av skolekrets, vil Gjøvik kommune ta hensyn til følgende forhold:
> Er det plass til eleven ved skolen han/hun søkes inn? De som bor i kretsen har førsteprioritet på plass. Søknader som fører til for store elevgrupper på årstrinnet, innvilges ikke.
> Har eleven søsken som allerede går på skole i kretsen det søkes om overføring til?
> Geografisk avstand
> Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
> Andre forhold

Erklæring
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 60 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader