• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om permisjon fra pliktig undervisning

Informasjon

Informasjon om regelverk for permisjon

Gjøvik kommune har følgende retningslinjer knyttet til loven:

  • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon inntil 10 dager pr. skoleår.
  • En bør unngå permisjon de siste 14 dagene av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er  midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høgt fravær av andre årsaker. Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foresatte. Det er ankeadgang.
  • Foresatte må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for dette, men foresatte kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.
  • Der foresatte har delt fast bosted, kreves det at begge foresatte samtykker til permisjonssøknaden.

Opplæringslovens § 2-11
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute".

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 60 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader